Fabrika namještaja

Enterijeri, djelovi namještaja i namještaj od pločastih materijala.

Reference: Najbolje o nama

U našoj kompaniji se posvećuje velika pažnja kvalitetu. Kvalitet naših materijala (iverice i medijapana), kao i ostalih inputa u proizvodnji namještaja je na visokom nivou, te zadovoljava uslove propisane određenim standardima. Kvalitet proizvoda najviše doprinosi prepoznatljivosti i reputaciji naše kompanije, o čemu govori i referentna lista.

Upravna zgrada – Banka “Societe general Montenegro” – Podgorica
Banka IBM – Invest banka Montenegro
Agencija za nadzor osiguranja – Podgorica
Muzicka skola – Niksic
Institut za ispitivanje mora – Kotor
Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Uprava policije Crne Gore
MUP Crne Gore
Ministarstvo odbrane Crne Gore
Ministarstvo finansija CrneGore
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Uprava za nekretnine Crne Gore
Željeznička infrastruktura Crne Gore
Direkcija za javne radove Crne Gore
JU Dom učenika i studenata Podgorica
JU Dom učenika i studenata Cetinje

Motel „Krstac”, Mojkovac
Hotel „Rivijera”, Petrovac
Hotel “Tatjana“, Budva
Mak-progres, Vinica, Makedonija
Medresa-Milješ, Podgorica
Ispitni centar Crne Gore,Podgorica
Atletski savez Crne Gore
Notarska kanc. B.Konatar, Bijelo Polje
Advok. kancelarija Lutovac, Podgorica
Crnogorski Telekom, Podgorica
Ekonomski fakultet, Podgorica
Elektro-tehnički fakultet, Podgorica
Okov, Podgorica
Dekar Petrol, Podgorica
Rokšped, Podgorica
Radio “D” i “D+“, Podgorica
TV „Vijesti” i novine „Vijesti”, Podgorica
Restoran „Ognjište”, Podgorica
AMG PHARM, Podgorica
“Vapor“ Podgorica
TV “Atlas“, Podgorica
“Veleteks“ DOO, Podgorica
“EUROMONT STIL“ DOO, Podgorica
“Nicol“ DOO, Podgorica
“Office centar“ DOO, Podgorica
“INPEK“ DOO, Podgorica
“Grafo Crna Gora“ DOO, Podgorica
“Window“ DOO, Podgorica
“Osmanagic-Autoremont“ doo, Podgorica
“Tehnoinzinjering“DOO, Podgorica
“Lukana“DOO, Podgorica