Fabrika namještaja

Enterijeri, djelovi namještaja i namještaj od pločastih materijala.

Fabrika namještaja i enterijera

Fabrika za proizvodnju djelova namještaja kao i finalnog namještaja po mjeri kupca formirana je i opremljena po konceptu najsavremenijih i najpoznatijih fabrika za proizvodnju istog u Evropi.

Tehnološku liniju preduzeća čine mašine najnovije generacije koje uticaj ljudskog faktora svode na minimum. Zahvaljujući tome preduzeće uspješno i u dogovorenom roku izvršava sve obaveze prema klijentima, što danas predstavlja jednu od najvećih poteškoća sa kojima se suočavaju konkurentna preduzeća.

 

Salonski dio

Salon se nalazi na lokaciji Smokovac bb u neposrednoj blizini proizvodnog objekta, na prvom i drugom spratu poslovne zgrade. Prostire se na površini 500 m2 i u njemu su izloženi samo reprezentativni modeli namještaja koji pokazuju samo 1 % mogućnosti naše kompanije.

Za demonstraciju apsolutne moći naše fabrike, nema toliko velikog salona na svijetu. U sklopu salonskog dijela nalazi se dizajnerski studio u kojem svaki naš klijent može dobiti, potpuno besplatno, stručnu pomoć arhitekte enterijera.

Montaža i dostava su besplatni na području Crne Gore, a garancija na naše proizvode je 5 godina.

  • Usluge našeg design studia su besplatne.
  • Montaža namještaja je takođe besplatna.
  • Dostava i unošenje su besplatni.
  • Krediti bez odlaska u banku.

Proizvodni dio

Tehnološku liniju fabrike čine najsavremenije mašine drvoprerađivačke industrije, a sistem proizvodnje je preuzet od renomiranih evropskih proizvođača namještaja koji svoj uspjeh temelje na pravilnom rukovođenju i savršenoj organizaciji proizvodnog sektora (IKEA). Zahvaljujući tome, preduzeće uspješno i u dogovorenom roku izvršava sve svoje obaveze prema klijentima što danas predstavlja jednu od najvećih poteškoća sa kojima se suočavaju sva konkurentna preduzeća. Primjena napredne tehnologije omogućava smanjenje ljudskog uticaja i smanjenje stepena greške na minimum.