O Nama

Uz poštovanje rokova, kvalitet proizvoda i usluga najviše doprinose reputaciji naše kompanije.

Visoka tehnologija

U našem procesu proizvodnje veliku ulogu igra digitalizovan sistem.
Sve aktivnosti se izvršavaju kompjuterski, od narudžbi do sklapanja djelova namještaja. Visoka tehnologija smanjuje rizik od grešaka na minimum, a time je i kvalitet daleko bolji što je jedna od većih prednosti naše kompanije.

Kvalitet

U našoj kompaniji se posvećuje velika pažnja kvalitetu. Kvalitet naših materijala (iverice i medijapana), kao i ostalih inputa u proizvodnji namještaja je na visokom nivou, te zadovoljava uslove propisane određenim standardima. Prehrambeni proizvodi i proizvodi za ličnu higijenu doma podliježu redovnoj kontroli sanitarne inspekcije koja do sada nije ustanovila ni jedan nedostatak.

Usluga

Naši zaposleni se moraju pridržavati određenih standarda u oblasti usluga.
To je korektno, profesionalno i ljubazno ponašanje prema svim klijentima ili partnerima, bez obzira na nivo ili vrijednost posla.

Orjentisanost prema drugim tržištima

Kompanija je do sada bila orjentisana, pored crnogorskog, i na makedonsko tržište. Pored izvoza proizvoda od drugih proizvođača iz Crne Gore, na makedonsko tržište, kompanija plasira i svoje proizvode, zbog toga što velikim kapacitetom fabrika premašuje potrebe našeg tržišta.

Reputacija

Kvalitet proizvoda i usluga najviše doprinose prepoznatljivosti i reputaciji naše kompanije. Poznato je i da naša kompanija u potpunosti poštuje ugovorene obaveze i rokove. O tome najbolje govori velika potražnja i interesovanje klijenata za proizvode i usluge.