O Nama

Uz poštovanje rokova, kvalitet proizvoda i usluga najviše doprinose reputaciji naše kompanije.

Was-Impex: Menadžment tim

Na vrhu hijerarhije kompanije nalazi se predsjednik borda direktora. Bord direktora čine osnivači i vlasnici preduzeća. On donosi sve odluke u vezi sa javnošću, planiranjem itd.

Nakon direktora u hijerarhiji je Izvršni direktor (Finansijski direktor) kao njegova desna ruka. U kompaniji postoje 4 glavna sektora i na čelu svakog se nalaze rukovodioci koji kontrolišu njihov rad, a direktno su odgovorni Izvršnom direktoru i Predsjedniku.

Četiri sektora kompanije su: sektor za zastupanje i distribuciju prehrambene robe i ostalih uvezenih roba, fabrika namješta od pločastog materijala, međunarodna špedicija i transport i agencija za advokatske usluge.

Na njihovom čelu se nalaze Rukovodioc prodaje, Rukovodioc nabavke, Rukovodioc za skladištenje, čuvanje i distribuciju robe iz programa firme, Rukovodioc fabrike, Rukovodioc sektora za špediciju i transport i Rukovodioc agencije za advokatske usluge.

Svi oni imaju jednaka prava i odgovornosti. Za nabavku je zadužen rukovodilac nabavke za sve sektore.

O kvalitetu postojećeg načina rada ne samo da svjedoči kvalitet proizvoda, zastupljenost preduzeća na crnogorskom tržištu i priznatost od strane inostranih kompanija, već i unutrašnja saradnja posebnih sektora i ogranaka preduzeća, tj. njihova sklonost ka dobrom timskom radu.

Menadžment tim kompanije ulaže u razvoj svojih kadrova, u njihovu dokvalifikaciju i omogućava im prisustvo seminarima različitih karaktera, kako bi inspirisali svoje zaposlene da svojim idejama pomognu razvoj naše kompanije.

Kadrovska struktura

  • U sastavu naše kompanije imamo 60 radnika različitog obrazovnog profila.
  • Kao posebnu prednost ističemo naš odličan timski rad i odlično organizovan menadžerski tim.
  • Svi zaposleni u našoj kompaniji imaju mogućnost daljeg doškolovanja i usavršavanja.